ESÉLY A MUNKÁHOZ, A TISZTA ÉLETHEZ

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK, FOGYATÉKKAL ÉS SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKKEL ÉLŐ EMBEREK MEGÉLHETÉSÉNEK SEGÍTÉSE, MEGELŐZÉS, GYÓGYÍTÁS, UTÓGONDOZÁS, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK, KÉPZÉSEK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, MEGÉLHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

Szervezetünket, az „ESÉLY A MUNKÁHOZ” Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, 2009. 11. 04-én jegyezte be a Sz.Sz.B. Megyei Bíróság. Ügyvezető Igazgató: Pribula László. Működési helyünk: 4600 Kisvárda, Wesselényi u. 34. A Kft működési területe: Észak-alföldi Régió, Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megye, Kisvárdai Kistérség.  Közhasznú tevékenységeink szerteágazóak, egész régiónkra kiterjedőek. Oktatási, képzési, közösségi, vezetési, adminisztratív szervezői, munkaerő-piaci szolgáltatói, szociális, egészségügyi, kulturális, üzletviteli-vezetési tanácsadói, szórakoztatási-szabadidős-kulturális és sportrendezvények szervezése, bonyolítása, egyéb személyi szolgáltatói feladatok ellátása.

A Kft működési területe: Észak-alföldi Régió, Szabolcs- Szatmár- Bereg- Megye, Kisvárdai Kistérség.  Kiemelt közhasznú szolgáltatásaink: szociális tanácsadások, szenvedélybetegségek kialakulásának megakadályozása. (megelőzés, gyógyítás, utógondozás, drog-prevenció, drog-elterelés, egészségügyi felvilágosító szolgáltatások).

Folyamatosan törődünk és gondoskodunk a különböző szenvedélybetegségekkel élő emberek egészségügyi, szociális problémáinak kezeléséről, mentál-higiénés neveléséről, társadalmi reintegrációjukról. Kiemelt feladatunknak tartjuk, a kábítószerek elleni küzdelmet, a fiatalok drog-prevencióját. A kábítószer használatával már érintettek részére drog-elterelési programokat szervezünk, hogy megmenekülhessenek az eljáró hatóságok által kiszabott büntetésektől. A velünk szorosan együttműködő Magyar Kékkereszt Egyesület által fenntartott Dömösi intézménybe való delegálásokkal segítjük a szenvedélybetegek gyógyulását, utógondozását is. Felhívjuk a fegyelmet a drog-fogyasztás, a drog-függőség kialakulásának személyes és társadalmi veszélyeire. Ráébresztjük a fiatalokat a káros szenvedélyekkel járó egészségügyi problémákra, veszélyeztetettségükre.

Jól felkészült munkatársainkkal, és együttműködő partner szervezeteink szakembereivel karöltve végezzük ezeket a társadalmi szempontból is szükségszerű, ingyenes és áldásos tevékenységeket, szolgáltatásokat.  

Nem csak az érintett személyeket, hanem azok hozzátartozóikat is megszólítjuk. Személyes konzultációkra, tanácsadási alkalmakra hívjuk Őket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a család, mint a társadalom alapközege, életközelben is megismerkedjen a drog-problémákkal járó veszélyekkel, az érintettek kimenekítését célzó drog-elterelési programunkkal.  Prevenciós alkalmainkon, megelőző szolgáltatásainkon, a kábítószer veszélyeit megismertető előadásainkon bárki részt vehet, szolgáltatásainkat ingyenesen igényelhetik.  

Akik szeretnék megelőzni a szenvedélybetegségek kialakulását, az alkohol, a drog, a dohányzás, a játékgépezés, a gyógyszer, stb. rendszeres használatát, a függőségek kialakulását, vagy már meglévő betegségéből, függőségéből szabadulna, bátran keressen bennünket a fenti címen, telefonszámon, e-mail címen!

DISZKRÉCIÓ, ANONIMITÁS MINDENKI RÉSZÉRE BIZTOSÍTVA VAN!

JÓ ÚTON JÁRSZ?

 

KEDVES FIATAL BARÁTOM!

 

Ha szeretnéd megelőzni a szenvedélybetegségek alkohol, drog, dohányzás, játékgépezés, gyógyszer, stb rendszeres használatát, a függőségek kialakulását, vagy már betegségeidből szabadulni,

 

Hívjál telefonon: 06-45-405-029, 06-30-719-7740

Keressél interneten: eselymunka@citromail.hu

vagy gyere el személyesen:

ESÉLY A MUNKÁHOZ KÖZHASZNÚ KFT.

4600 Kisvárda, Wesselényi u. 34.


Mi, hozzáértő neves szakemberekkel, kortársaiddal együtt rendelkezésedre állunk.


SEGÍTÜNK NEKED A BAJT MEGELŐZNI, MEGGYÓGYULNI,

ÚJ EMBERRÉ VÁLNI!


TUTI SIKER!!!


ELKERÜLÖD A BAJ
T, MEGSZABADULSZ NYŰGEIDTŐL, A FÖLÖSLEGES KÖLTSÉGEKTŐL!

ÚJRA NYUGIS LESZ AZ ÉLETED!

 

UGYE TE IS EZT AKAROD?

 

 ÖNKÉNTES SEGÍTŐKET IS SZÍVESEN FOGADUNK !                    A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET BEMUTATÁSA

 

 Az előzményekről:

A Magyar Kékkereszt Egyesület egyik alapítója egy azelőtt rendkívül iszákos újvidéki iparos volt a múlt század végén. (1895). Egyik külföldi útja során megismerkedett, kapcsolatba került a Nemzetközi Kékkereszt Egyesület egyik tagszervezetével, Svájcban.

Szenvedélybetegségétől (iszákosságától) a hit ereje által megszabadulva elhatározta, hogy felkarolja, segíti alkoholista sorstársainak betegségekből való gyógyulási törekvéseit. A kezdeményezéssel párhuzamosan a budapesti evangélikus körökben is megindult egyfajta iszákosmentő misszió. 1899-ben hivatalosan is megalakult az első Budapesti Kékkereszt Egyesület. Az 1919-es kommunista diktatúra betiltotta működését, mert rájuk nézve dehonesztáló volt az alkoholizmus elleni vallási küzdelem.

1921-1948 között országos hálózat kezdett kiépülni, Magyarországon, de  a Rákosi - rezsim ismét útját állta az egyre nagyobb eredményeket felmutató szervezet tevékenységének. A helyi csoportok többnyire a történelmi vallások köré szerveződtek. Kisvárdán az Orsolya Apáca Rendnek köszönhetően, 1957-ig működhetett a helyi egyesület. A szenvedélybetegségeket (elsősorban az alkoholizmust), gyógyító misszió munkáját a Magyarországi Református Egyház vette szárnyai alá 1981-től kezdődően. Megalakult az első hivatalos Református Iszákosmentő Misszió is. (RIM). Az azonos célokat szolgáló szervezetek 1993-tól egymás mellett, párhuzamosan, egymás tevékenységeit kiegészítve működnek. Tevékenységeink egyre szélesebb körűvé válnak. Országos hálózatok kiépítésével segítjük a különböző szenvedélybetegségekben, (alkohol-, drog-, játékgép, dohányzás-, prostitúció-, gyógyszerfüggőségben) szenvedő, azoktól megszabadulni akaró klienseinket.  A történelmi Magyarország területén (határainkon innen és túl), közel száz helyi utógondozó csoportokban folynak az áldásos tevékenységek. Prevencióval, gyógyítással, utógondozással segítjük a betegségekből szabadulni akarókat. Kisvárdán 2007. november 20-án alakult újjá - 50 éves kényszerszünet után - a Magyar Kékkereszt Egyesület helyi csoportja. A Kisvárdai Református Egyházközség fogadta be a Missziót. Foglalkozásainkat a Flórián tér 17. sz.alatti Közösségi Házban tartjuk. Prevenciós tevékenységeink egyre eredményesebbek. Pozitív hatásokkal vagyunk jelen Kisvárda város és a vonzáskörzetéhez tartozó települések társadalmi közegeiben.


Prevenciós munka:

A megelőzés területén kiemelten az általános-, és a középiskolás fiatalok bevonására, a felvilágosításra helyezzük a hangsúlyt. Úgy ítéljük meg, hogy ezek a korosztályok a legveszélyeztetebbek a káros szenvedélyekbe sodródást illetően. A lelkileg egyre sivárabbá váló társadalmunkban a hiányzó szeretetet, békességet és örömöt a különböző pótszerek fogyasztásában, a deviáns magatartásformák felvételében látják többen is megoldásként.

Prevenciós munkánkban igyekszünk rámutatni azokra a testi és lelki károsodásokra, amelyeket ezek a nem kívánatos szerek rendszeres fogyasztása okozhat. Figyelmeztetünk, fel hívjuk fel a figyelmet elsősorban a fiatalokra leselkedő veszélyekre.  Az igazi probléma: a lelki sivárság sajnos többüknél továbbra is meg marad. Éppen ezért az intelmek mellett a megoldást is igyekszünk eléjük tárni: egy értelmes, örömteli élet lehetőségét, amelyet hitünk szerint Isten tesz valamennyiünk számára elérhetővé. Sajnos egyre több helyen van lehetőségünk a prevenciós tevékenységek kifejtésére. Egyre több oktatási intézményben, gyülekezetben, egészségügyi intézményben, kollégiumban tarthatunk előadásokat, ismeretterjesztő rendezvényeket. Ott vagyunk missziónkkal a különböző családi, egyházi alkalmakon, ifjúsági táborokban, ahol csak szükséges a jelenlétünk. Prevenciós konferenciákat, több napos un csendes, elmélkedő napokat is tartunk, ahol a már szenvedélyeiktől szabadult kortársak, felnőttek tesznek bizonyságot a szabadulás nagy élményéről. Orvosok, pedagógusok, hitoktatók, lelkipásztorok, önkéntes aktivisták, addiktológusok, szociális szakemberek segítik felvilágosító munkánkat.

Un. „Reménység-csoportok” is alakulnak és működnek szerte az országban, ahol az általános iskolák felső tagozatos diákjai részére tartunk megelőzést szolgáló, felvilágosító alkalmakat.

Ezek a gyerekek önként vállalják a drog-, az alkohol-, a dohányzásmentes életet.

Országos viszonylatban évente 1000-1500 fő vesz részt a prevenciós tevékenység áldásos folyamataiban.


A gyógyító munka:

A szenvedélybeteg számára az élet értelmét szenvedélye, az egészségére károsan ható nem kívánatos szerek fogyasztása jelenti.

Ahhoz, hogy szenvedélyét, szenvedélyeit, betegségét elhagyja, számára is elfogadható új életminőséget, életmódot, az eddigieknél fontosabb értékeket kell mintául bemutatni.

Ezek a bizonyságtevő módszerek alkalmasnak látszanak arra, hogy a fiatalok kövessék a mintákat, egész életüket betöltsék, és kényszer nélkül, önként fordítsanak hátat korábbi életvitelüknek.  A segítségért hozzánk forduló, szenvedélybetegségéből gyógyulni vágyók számára mi nem elvonó, hanem „Ajándékozó kúrát” javasolunk.

Egy olyan teljes és tartalmas élet lehetőségét, amelyben nincs többé szükség a szenvedély, a pótszerek nyújtotta örömökre. A két hetes Dömösön tartandó gyógyító konferenciáinkon erről a teljes életről esik szó, erről folynak egyéni és közös konzultációk, csoport-terápiás beszélgetések. Ebbe az egészséges életmódformába nyerhetnek bepillantást az ide jelentkezők, a kurzusokon részt vevők. Itt az örömteli új életről számolnak be azok, akik már éltek a gyógyítón való lehetőségekkel, akik már megszabadultak, akik már új életet élnek.

Ezeken a konferenciákon igyekszünk megmutatni a szernélküli élet szépségeit, örömeit, amelyek valódi értelemmel és tartalommal tölthetik meg a kliensek mindennapjait.

Lehetővé tesszük a személyes döntést: kell-e az új, értelmesebb élet, vagy maradjon-e minden a régiek szerint. Figyelmeztetjük őket a súlyosbodás ártalmaira, a visszafordíthatatlan függőségi állapot bekövetkezésének veszélyeire.

Gyógyító alkalmainkat minden hónapban egy alkalommal, a Dunakanyar egyik legfestőibb környezetében, a Pilis-hegységben lévő Dömösi Szakintézetünkben tartjuk. A helyi csoportoknál való önkéntes jelentkezésekkel, orvosi beutalóval ingyenesen lehet részt venni gyógyító alkalmainkon.

Évente közel ezer fő gyógyultan és emelt fővel térhet vissza lakóhelyére, családjához.


Utógondozás – rehabilitáció:

Az új életet nem a külső körülmények megváltozása, hanem az új életet vállaló ember belső megnyugvása, megújulása okozza. Minden marad a régiben: a család, a barátok, az iskola, a munkahely, a kollégák, a problémák, a megoldandó feladatok, mint a dömösi gyógyító kurzus előtt. Csak az ember lett más. Másképpen dönt, másként viselkedik. A korábbi életére jellemző szorongás, az állandó belső feszültség helyét a békesség, és az öröm foglalja el. Korábbi szenvedélyeire, a szükségtelen pótszerekre már nem tart igényt. Az érintett személy önmaga is érzi, látja, hogy valóban egy tisztább világú életbe csöppent, hogy gyökeres változásokon ment keresztül. Bátorságot merít ahhoz, hogy élete problémáit, gondjait saját maga is képes megoldani. Ehhez érdemi támogatást és segítséget kaphat a helyi Kékkeresztes csoportok tagjaitól. A Mi utógondozói munkánk lényege az, hogy az új életben járó testvéreinkkel együtt érzünk, együtt vagyunk, közös problémamegoldást nyújtunk számukra, ha megoldhatatlan gondokkal kellene szembenézniük. Döntéseikhez útmutatást, iránytűt, támogatást adunk. Nem oldjuk meg helyettük a jelentkező problémákat, viszont biztonságérzetüket javítjuk, erősítjük. Az országos hálózatba tömörült helyi csoportok kölcsönös találkozókra hívják tagjaikat. A nagy kohéziójú közösségek megóvják az egyéneket a visszaeséstől, az elmagányosodás veszélyeitől. Az utógondozó csoportokban rendszeresen találkozhatnak, megbeszélhetik gondjaikat, bajaikat és azok orvoslási módjait is.

Itt találkozhatnak a misszióból részt vállaló lelkészekkel, szociális szakemberekkel, és önkéntes aktivistákkal, korábbi szenvedélyeikből szabadult kortársaikkal. A helyi csoportok foglalkozásaira eljöhetnek azok a gyógyulni vágyók is, akik szenvedélyeikből szabadult társaikkal megbeszélhetik a menekülés, a gyógyulás lehetőségeit. Szemtől-szembe megtapasztalhatják, meggyőződhetnek arról, hogy valóban van szabadulás, van új, értelmesebb, tartalmasabb és örömtelibb élet. Ezek a találkozások motivációt és bátorságot adnak ahhoz, hogy felhagyjanak a korábbi nem kívánatos életmóddal, életvitellel.

A helyi csoportok létszáma, a tagság létszáma is fokozatosan növekszik, bizonyítva ezzel azt a tényt, hogy a Magyar Kékkereszt Egyesület, áldásos prevenciót, gyógyító és utógondozói munkát végez az egyén, a család, a társadalom javára.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Nyíregyházán, Rakamazon, Kisvárdán, Gávavencsellőn,

Nagykállóban működnek helyi csoportok a Református Egyházközségek támogatásával.

Akik igénylik segítségünket nézzék meg a www.kekkereszt.org honlapot. Itt bővebb információkkal szolgálunk. Ugyanitt a csoportok elérhetőségeit is megtalálják. Szeretettel hívunk, várunk és fogadunk mindenkit, akik érdeklődnek és igénylik ebbéli szolgáltatásainkat.Kisvárda, 2010. 03. 04.                                                                              Pribula László

                                                                              MKKE Kisvárdai csoportvezető

 

Saját Honlap Ingyen

NÉHÁNY FRISS WEBOLDAL
(MAI LÁTOGATOTTSÁG SZERINT).

HuPont hirdetési rendszer

1. Manikűr-Pedikűr, Gyógypedikűr

► Szép kezek

manikur-pedikur-gyogyped.hupont.hu

2. Karma Misztika Karma asztrológia

► Héli Izabella vagyok diplomás karma asztrológus és cigánykártya vető mester. Nincs két egyforma ember ezért szép és színes a világ. Számomra az asztrológia egy csodálatos tudomány egy szerelem egy felsőbb univerzális létesítmény. Vannak emberek, aki

karmamisztika.hupont.hu

3. Klaudiabox

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

klaudiabox.hupont.hu

4. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

babazsibi.hupont.hu

5. Guppi Génbank

► Célunk hogy génbankként megóvjuk a fajtiszta Szivárványos guppikat (Poecilia reticulata) és elérhetővé tegyük ezeket a törzseket az akvaristák felé és bevonjunk másokat is a projektbe. Kezdő akvaristákat is tárt karokkal várunk!

guppygenebank.hupont.hu

6. Online solution by vashikaran specialist of love problem solution

► WHAT IS VASHIKARAN? Vashikaran is a type of black magic which is not as common as black magic.

sharonmsmalls.hupont.hu

7. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

mateandras.hupont.hu

8. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

holnapisvannap.hupont.hu

9. ÜDVÖZÖLJÜK A LAKMÉ KFT. HONLAPJÁN!

► KORSZERŰ TERMÉKEK, VERSENYKÉPES SZOLGÁLTATÁSOK

lakmekft.hupont.hu

10. Bizniszplusz

► A kicsik is lehetnek nagyok! Ahogy a kis vállalkozó is érhet el remek sikerekt. Ráadásul a vállalkozó nem csak bizniszel, hanem olvas, színházba, koncertre jár, imádja a társasági életet. Ahogy én, úgy Te is.

bizniszplusz.hupont.hu

11. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

impossiblegame.hupont.hu

12. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

ivettkebaba.hupont.hu

13. Agenzia di caccia - UNGHERIA

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

judycookhunting.hupont.hu

14. Will Accountants Be Replaced By Computers?

► I am a 27-year-old crazy person who loves research on new topics and do a survey for my company.

rogerjwren.hupont.hu

15. "BOLT AZ EGÉSZSÉGHEZ" ÜZLET SZENTES

► A cél az egészséghez vezető út megmutatása,az egészség megtartása. Ehhez kapcsolódóan forgalmazok olyan termékeket, amellyekkel ehhez nyújtok segítséget. Nézz körül s talán megpihensz egy kis időre, egy szeretettel megtöltött sarokban.

boltazegeszseghez.hupont.hu

16. TerVillKer SI Kft

► Köszöntjük a TerVillKer SI Kft oldalán

tervillkersi.hupont.hu

17. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

zsoltidekany.hupont.hu

18. KK Pedikűr -Modern, Esztétikai és Gyógypedikűr, Manikűr, Műköröm Mátészalka

► "Az ápolt, egészséges és selymesen puha lábakért" Esztétikai pedikűr - fájdalommentesen, szikék nélkül! Ezt a cukorbetegeknek és a szikétől "félőknek" is biztonsággal ajánljuk!

kkpedikur.hupont.hu

19. Designer Kurti

► I am Mary from Louisiana, USA. I am a fashion designer. I always explore new designs for my customers.

maryjvill.hupont.hu

20. Mta Server

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

defaultgaming.hupont.hu

21. Do Love Spells Really Work?

► I am Julia from Minneapolis USA. I am working as a civil service clerk in Peter Reeves Company. I have more than 2 years of experience in managing and leading teams across multiple sectors.

juliawjohnson.hupont.hu

22. Kézimunkák-,előnyomott-hímzett-és riselt terítők.

► Rendelés érdeklődés telefonon +36203907838/Email:info@icakezimunka.hu

icakezimunka.hupont.hu

23. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

rungames.hupont.hu

24. Törökszentmiklósi Sakk Klub

► Az élet egy nagy sakkjátszma. Gondolj meg minden lépést!

sakkt-miklos.hupont.hu

25. Elite Szalon esküvői ruhaszalon, Budapest

► Az Elite Szalon esküvői ruhák, alkalmi ruhák, kiegészítők széles választékát kínálja, akár vásárolni, akár kölcsönözni szeretnél. A ruhapróba ingyenes!

eskuvoi-ruhaszalon.hupont.hu

26. Embroidery Needle That Gained Popularity All Over the World

► I am James from Elkhorn USA . I am working as a Graphic Design in Libera Service company. I like listening to music, painting, and reading magazines. Last month I read the topic Girlfriend vashikaran mantra in the magazine.

jamesariley.hupont.hu

27. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

discordmta.hupont.hu

28. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

hectorteszt.hupont.hu

29. Vashikaran: Solution to Each Problem

► I'm a 25-year-old Fashion designer who lives in Utica, NY. My inspiration comes from my life. I want to explore new things and new designs for my customers

shirleyjcolon.hupont.hu

30. Szélvédő javítás Kaposvár 06202030696

► Kavics felverődések, repedések javítása garanciával . Időpont foglalás telefonon 06202030696

kaposvarszelvedojavitas.hupont.hu

31. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

homelodyshop.hupont.hu

32. Opel Zafira "A" 2.0 DTI COMFORT eladó

► Opel Zafira a család kedvence eladósorba került.

opelzafiraelado.hupont.hu

33. K-Art Galéria - Megvásárolható festményeim, egyedi képek megrendelésre

► Üdvözlöm oldalamon! Kozák Zoltán vagyok, az itt látható festményeim megvásárolhatók,egyedi kéréseket is igyekszem teljesíteni. Ha valamelyik alkotásom megtetszett Önnek, felveheti velem a kapcsolatot a zakeush@gmail.com e-mail címen

paintings-for-sale.hupont.hu

34. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

luckyplayer.hupont.hu

35. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

ivettke.hupont.hu

36. arszazforintosbolt.hupont.hu

► Folyamatos Akciókkal, verhetetlen árakkal várjuk kedves vásárlóinkat

arszazforintosbolt.hupont.hu

37. An Overview of CMC Vellore

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

vickitmatteson.hupont.hu

38. Tips To Boost Your Confidence Online Photos

► Most insecurity stems from feelings of not being attractive or feelings of loneliness

denisewmorey.hupont.hu

39. Tips That You Must Avoid While Promoting A Blog

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

sarahjston.hupont.hu

40. Steps to connect two computers

► Connecting two computers is just like creating a private network between computers to share your files, documents, movies and so on. You can do so with the help of Ethernet cable or by USB cable.

juanmroddy.hupont.hu

41. " Aki nem hiszi járjon utána! "

► Az ötlet, hogy elindítsunk egy ilyen jellegű oldalt onnan jött, hogy igen kíváncsi természetű emberek vagyunk, széles érdeklődési körrel és szeretünk utánajárni dolgoknak, ahogy időnk, energiánk és lehetőségünk engedi, bizonyára sokan mások is így va

jarjonutana.hupont.hu

42. BedBoys

► Ez a weboldal a szerver ről és egyéb dolgokról való hely (Teszt) egyéb dolgok alatt a külömböző képeket értem amiket (Asder)Készíti

bedboys.hupont.hu

43. Vattila hobbi fotós oldala

► A fotózás mindenkié és mindenki megtanulhatja

envagyokattila.hupont.hu

44. It's Easy To Learn About Computers

► No problem if you are deliberately avoiding computers. There is no problem of course if you have thought that the computer mouse will bite you. But do you still want to stay unacquainted with computers? Don’t you want to learn about computers?

melbasbelden.hupont.hu

45. The Benefits of Sublimated Apparel

► One terminology that many hear, but really don’t understand its meaning, is sublimated apparel. Let’s first look at the definition of the word sublimation.

sybilgmedina.hupont.hu

46. E-commerce business

► In this competitive online market, it is best to choose with what you are passionate about and specialize at.

rosietwebb.hupont.hu

47. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

hasznos-cikkek.hupont.hu

48. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

kunigundamassz.hupont.hu

49. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

zselykezoe.hupont.hu

50. Getting started in your own profitable Home Business Work at Home.

► I am Donald from Cut And Shoot, I am working as a Composing machine operator in Olympic Sports company.

donaldcgreen.hupont.hu

51. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fieldengineer.hupont.hu

52. Készpénzes használtautó felvásárlás

► Válasszon minket, mert:

autotvesyunk.hupont.hu

53. 120

► A cég, amely garantálja Önnek a kölcsönt, a jelzálogot és a befektetését Biztosított hiteleim egy magánvállalat hitelezoje vagyok, mindenféle hitelt és befektetést kínálok a legjobb áron a világon. Ha sürgos hitelre van szüksége, kérjük, forduljon

olt.hupont.hu

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 5
Heti: 14
Havi: 147
Össz.: 18 259

Látogatottság növelés
Oldal: Hogyan működik a HuPont.hu weboldalszerkesztő és honlap?
ESÉLY A MUNKÁHOZ, A TISZTA ÉLETHEZ - © 2008 - 2019 - eselymunka.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »